wymogi

NAPROWADZACZE KÓŁ

Naprowadzacze kół to elementy doków służące wprowadzeniu samochodu ciężarowego wprost w stanowisko przeładunkowe chroniąc w ten sposób elementy doku przed uszkodzeniem.

- długość standardowa ok. 2000 mm
- wykonane z rur stalowych o średnicy 159 mm oraz grubości ścianki 4 mm
- rury cynkowane ogniowo lub malowane na dowolny kolor Ral
- naprowadzacze przystosowane do montażu za pomocą kotew bezpośrednio do placu manewrowego lub z kotwami do zalania betonem w placu manwerowym