wymogi

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

Podnośnik nożycowy to urządzenie podnoszące towary lub/i osoby zainstalowane na stałe i uruchamiane mechanicznie.

Urządzenie zbudowane jest z podestu górnego i podestu dolnego oraz ze specjalnego systemu ramion poruszanych przez jeden lub więcej siłowników. Siłownik jest sterowany centralką hydrauliczną.

Górny podest porusza się pionowo, równolegle do poziomu podłogi. Podesty spełniają wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa w zakresie podnoszenia towarów lub/i osób.

Mnogość typów tych urządzeń pozwala zaspokoić wszelkie wymagania klienta co do wielkości, nośności oraz wysokości podnoszenia.

- zakres nośności od 250 kg do 15 000kg
- wysokość podnoszenia od 500 mm do 5 000 mm
- wymiary urządzeń każdorazowo dopasowywane do wymagań i potrzeb klientów
- możliwość podnoszenia osób (operatora, wersje podnośników dla osób niepełnosprawnych)
- podnośniki przystosowane do załadunku i rozładunku pojazdów